Tag: Berane

Novac „ispario”, beranski penzioneri još bez stanova
Pitanja
shares0 views

Novac „ispario”, beranski penzioneri još bez stanova

- jul 22, 2019

“U de­cem­bru 2008. go­di­ne pot­pi­san je ugo­vor o su­fi­nan­si­ra­nju stam­be­nog objek­ta za dvanaest stanova u Be­ra­na­ma za po­tre­be ko­ri­sni­ka pen­zi­je re­pu­blič­kog Fon­da PIO.…

USPIO JE! Maleni Viktor iz Berana proglašen za najljepšeg dječaka svijeta!
zanimljivosti
shares0 views

USPIO JE! Maleni Viktor iz Berana proglašen za najljepšeg dječaka svijeta!

- maj 17, 2019

Trogodišnji Viktor Uković iz Berana je uspio! Proglašen je za najljepšeg dječaka svijeta na dječijem svjetskom takmičenju ljepote "Miss and Mister World", koje je…