Privatni starački domovi rade i bez licenci, cijene određuju bez kontrole

Savremeni način života mnoge porodice u Crnoj Gori je natjerao da svoje najstarije članove, koji ne mogu da sami brinu o sebi, smjeste u staračke domove. Međutim, u Crnoj Gori postoje samo četiri državne ustanove koje brinu o starim osobama i tri privatna staračka doma. Za boravak u staračkom domu mjesečno treba izdvojiti od 250 pa do čak 1.200 eura, što je za crnogorske prilike nezamislivo. A prosječna penzija u Crnoj Gori iznosi samo 284 eura…

Ne tako davno u Crnoj Gori je bilo nezamislivo da najstariji stanovnici, koji su zbog spleta okolnosti “osuđeni” na samoću, žive u staračkim domovima. Situacija se polako mijenja, i raste broj penzionera koji koriste usluge dostupne u staračkim domovima. Ali oni koji razmišljaju o odlasku u starčki dom, i tako oslobode porodicu brige o njima, se susrijeću sa brojnim preprekama.

Državni starački domovi (u Risnu, Bijelom Polju i Pljevljima) brojnim penzionerima kao i njihovim članovima porodice ne odgovaraju, je im je mjesto stanovanja udaljeno od ovih ustanova.

Veliki nedostatak je i što Podgorica, grad sa najviše stanovnika, još uvijek nema državni starački dom (trenutno je u izgradnji i najavljeno je da će naredne godine biti završen i imati 270 mjesta). Zbog toga je ne mali broj onih koji su smještaj potražili u privatnim staračkim domovima.

Iz Uprave za inspekcijske poslove CdM-u je saopšteno da prema informacijama kojima raspolaže Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite, trenutno na teritoriji Crne Gore, postoje tri privatna pružaoca usluga koji pružaju uslugu smještaja odraslih i starijih lica, jedan na teritoriji opštine Kotor i dva na teritoriji opštine Danilovgrad.

“Postojala su još dva privatna doma, koja su prestala sa radom”, naglasili sui z UIP-a.

Ipak, ne treba kriti da u oblasti o smještaju najstarijih stanovnika Crne Gore u staračke domove postoje značajni nedostaci.

Nevjerovatan je podatak da nijedan privatni starački dom nema licencu za rad, a oni ipak rade!

“Od dva doma koji trenutno obavljaju djelatnost (trećem je privremeno zabranjen rad) jedan je podnio zahtjev za dobijanje licence, te je postupak licenciranja u toku. Tokom inspekcijskog nadzora, pored mjera i radnji propisanih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, inspektor može da privremeno zabrani rad, dakle inspektor cijeni na osnovu neposrednog uvida obim nepravilnosti i uz primjenu načela srazmjernosti, preduzima zakonom propisane mjere i radnje”, pojasnili su za CdM u UIP-u.

Kao važno napominju da Zakon ne propisuje gdje sa korisnicima u momentu izricanja privremene zabrane rada, tako da njihovo zbrinjavanje predstavlja smetnju inspektorima prilikom izricanja ove mjere.

Na pitanje CdM-a kako je moguće da domovi za stare nastave sa radom ukoliko se utvrdi da ne zadovoljavaju standarde iz UIP-a su naglasili da su inspekcijski nadzori u privatnim domovima za starije otpočeti prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kada su inspektori materijalnim zakonom dobili ovlašćenje da privremeno zabrane obavljanje djelatnosti, odnosno određenih poslova kod pružalaca usluga socijalne i dječje zaštite, ako se obavljaju suprotno odredbama Zakona, a najduže na šest mjeseci, koje ovlašćenje ranije nijesu imali.

“Inspektori su od pet domova koliko ih je bilo predmet nadzora u dva slučaja privremeno zabranili rad”, kažu u UIP-u.

Prema nezvaničnim informacijama CdM cijene smještaja starih u privatne domove kreću se od 600 pa do čak 1.200 eura mjesečno. Napomnjiemo da je prosječna penzija u Crnoj Gori u septembru iznosila 284 eura. CdM je pitao i UIP da li imaju saznanja ko je nadležan da kontroliše cjenovnu politiku privatnih staračkih domova.

Odgovorili su da Inspekcija socijalne i dječje zaštite nije nadležna da kontroliše cjenovnu politiku pružalaca privatnih pružalaca usluga smještaja odraslih i starijih lica.

“Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti propisano je da su ustanove i drugi oblici organizovanja dužni su da samostalno utvrđuju kriterijume i formiraju cijenu kada pružaju usluge socijalne i dječje zaštite neposrednim ugovaranjem. Ukoliko ne postupaju u skladu sa citiranom normom , propisan je prekršaj za koji je zaprijećena kazna u rasponu od 500 eura do 5.000 eura za pravno lice, od 250 do 1.000 eura za odgovorno lice i od 500 do 2.000 eura za preduzetnike”, saopštili su iz UIP-a.

Prema njihovim riječima Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite kontroliše privatne domove za smještaj odraslih i starih lica kroz planirane, redovne nadzore i na osnovu podnijetih inicijativa za vršenje nadzora.

Iz UIP-a su istakli da od uspostavljanja ove inspekcije, a to je od polovine septembra 2015. godine, pa do danas kod pet privatnih domova za stare obavljeno je ukupno 47 inspekcisjkih nadzora od čega jedan redovni, 35 kontrolnih i 11 po inicijativi.

“U 2018. godini je obavljeno devet kontrola u privatnim domovima za smještaj odraslih i starijih lica, od čega je šest nadzora po inicijativama , a tri su kontrolna nadzora. Od uspostavljanja inspekcije, inspektori su od upravnih mjera i radnji u osam slučajeva djelovali ukazivanjem, donijeta su dva rješenja o privremenoj zabrani rada, donijeta su četiri rješenja kojima se naređuje otklanjanje nepravilnosti, zbog neizvršenja rješenja donijeto je devet zaključaka o kažnjavanju, sa ukupnim iznosom izrečenih kazni od 9.000 eura, izdato je 14 prekršajnih naloga pravnim i odgovornim licima, ukupan iznos izrečenih kazni 5.030 eura, a podnijet je jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, na osnovu kojeg je sud izrekao novčanu kaznu u ukupnom iznosu od 1.560 eura i podnijete su dvije krivične prijave”, naveli su iz UIP-a.

Cijene u državnim staračkim domovima

U Crnoj Gori briga o odraslim osobama dostupna je u Javnoj ustanovi Zavod Komanski most u Podgorici, koji organizovan kao javna ustanova za smještaj lica sa mentalnom ometenošću, i staračkim domovima u Risnu, Bijelom Polju i Pljevljima.

Cijene usluga na mjesečnom novou u Komanskom mostu iznose 250 eura, dok u Risnu, Bijelom Polju i Pljevljima se kreću od 330 do 450 eura. Dakle, prosječna penzija nije dovoljna za boravak u državnim staračkim domovima, a kamoli u privatnim. Ova činjenica samo doprinosi da se stari osjećaju još bespomoćnije.

Znači da bez novčane pomoći porodice penzioner ne može sebi priuštiti smještaj u starački dom, iako je decenijama radio i državi plaćao poreze i doprinose. Neophodno je da nadležne institucije, politički akteri, civilni sektor što prije pokrenu aktivnosti da se uredi oblast zaštite i brige o starim licima, a ne da se njih sjete jednom godišnje kada se obilježava Dan starih.

Ohrabrujuća je vijest za najstarije stanovnike Crne Gore što se u Podgorici gradi državni starački dom, i kako je nevadeno na početku teksta očekuje se da bude završen naredne godine. To bi svakako trebalo da doprinese da se poboljša briga o najstarijim stanovnicima glavnog grada, a rastere domovi u Risnu, Bijelom Polju i Pljevljima.

penzioneri.me/cdm.me

Slične novosti

Gradsku Senior karticu građani mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za socijalno staranje
Novosti, Penzionerski popusti
6 shares354 views

Gradsku Senior karticu građani mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za socijalno staranje

Redakcija - feb 02, 2024

Senior kartica je socijalni servis koji ima za cilj da poboljša kvalitet života naših najstarijih sugrađana. Uzimajući u obzir činjenicu da u Glavnom…

Ukidanje doprinosa za penzije urušilo bi državnu kasu
Novosti, Penzije, Treće doba
3 shares219 views

Ukidanje doprinosa za penzije urušilo bi državnu kasu

Redakcija - jan 31, 2024

Iako konkretni planovi za ukidanje penzijskih doprinosa (program Evropa sad 2), još nijesu objelodanjeni, jasno je da bi se radilo o tektonskom udaru…

“Neće biti usklađivanja penzija”
Novosti, Penzije, Pitanja
5 shares381 views

“Neće biti usklađivanja penzija”

Redakcija - jan 21, 2024

Predsjednik Upravnog odbora NVO Udruženje penzionera Crne Gore, prof. dr Anđelko Lojpur upozorava da je malo vjerovatno očekivati iole značajniji porast penzija. Imajući…

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.

Preporučeni članci