Tag: PORODIČNa PENZIJa

Srbija: Spriječena diskriminacija korisnika porodične penzije
Novosti
shares0 views

Srbija: Spriječena diskriminacija korisnika porodične penzije

- jul 01, 2019

Ustavni sud Srbije utvrdio je, na inicijativu poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković, da odredba člana 28 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju…

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – porodična penzija
Propisi
3 shares525 views

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – porodična penzija

Jasna Pejović - feb 03, 2018

Pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice : 1) umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili najmanje deset…