Tag: naslovna

Praktični savjeti za zaštitu zdravlja starijih tokom zime
Zdravlje
0 shares179 views

Praktični savjeti za zaštitu zdravlja starijih tokom zime

Jasna Pejović - feb 03, 2018

Svi se nadamo da ova zima neće biti previše oštra, ali ukoliko bude, pratite nekoliko savjeta i pokušajte da umanjite bilo kakav uticaj…

Pravo na naknadu pogrebnih troškova
Propisi
5 shares477 views

Pravo na naknadu pogrebnih troškova

Jasna Pejović - feb 03, 2018

U slučaju smrti korisnika penzije, licu koje izmiri troškove sahrane pripada naknada pogrebnih troškova. Naknada pogrebnih troškova pripada u visini tri prosječne penzije…

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – prijevremena penzija
Propisi
4 shares551 views

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – prijevremena penzija

Jasna Pejović - feb 03, 2018

Osiguranik stiče pravo na prijevremenu starosnu penziju kad navrši 62 godine života i najmanje 15 godina penzijskog staža. Prijevremena starosna penzija primjenjuje se…

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – porodična penzija
Propisi
3 shares525 views

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – porodična penzija

Jasna Pejović - feb 03, 2018

Pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice : 1) umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili najmanje deset…

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – invalidska penzija
Propisi
2 shares959 views

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – invalidska penzija

Jasna Pejović - feb 03, 2018

Invalidnost postoji kad kod osiguranika zbog promjena u zdravstvenom stanju, koje se ne mogu otkloniti liječenjem ili medicinskom rehabilitacijom, nastane potpuni gubitak radne…

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – starosna penzija
Propisi
3 shares535 views

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – starosna penzija

Jasna Pejović - feb 03, 2018

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su: Za slučaj starosti: pravo na starosnu penziju i pravo na prijevremenu starosnu penziju. Za slučaj invalidnosti…