Smještaj u staračkim domovima i do 1.000 eura, ombusman tvrdi da se krše prava korisnika

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda ustanovio je da su u domovima za stare povrijeđeni principi socijalne zaštite i da se time krše zakonom propisana prava korisnika, jer cijene smještaja nijesu ujednačene i drugačije su od ustanove do ustanove. Nakon postupka koji je ta institucija pokrenula po sopstvenoj inicijativi,

Ministarstvu rada i socijalnog staranja data je preporuka da utvrdi kriterijume i mjerila za utvrđivanje cijene usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite na način da budu jasni i precizni, jer je trenutni Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje cijena usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite sporan.

Tim dokumentom je precizirano da je usluga u domovima starih “Grabovac” Risan, Bijelo Polje i Pljevlja 200 eura, a za iste ustanove se navodi i da je cijena 300, dok je na palijativnoj njezi u Risnu 450 eura.

Ombudsman zapaža da je Upravni odbor JU Doma starih Podgorica donio odluku o formiranju cijene usluge za neposredno ugovaranje kojom je određena u iznosu od 500 do 1.000 eura mjesečno po korisniku, a što je znatno više u odnosu na cijene koje je utvrdilo resorno ministarstvo za korisnike koji pravo ostvaruju preko nadležnih centara za socijalni rad.

Zaštitnik ističe da bi javna ustanova trebalo da pruža iste usluge korisnicima u zavisnosti od njihovih potreba, bez razlike da li su smješteni odlukom Centra ili neposrednim ugovaranjem.

“Imajući u vidu činjenicu da je Dom u Podgorici osnovan kao javna ustanova od strane države i da se kao takva finansira sredstvima iz budžeta, te da zakonom nije propisana nadležnost upravnog odbora da utvrđuje visinu cijene usluge, zaštitnik smatra da je takvim postupanjem Upravni odbor JU Doma za stare Podgorica izašao iz okvira zakonom propisanih nadležnosti i na taj način stvorio situaciju da se u istoj ustanovi primjenjuju dvojne cijene. Činjenica da trenutno važeće cijene nijesu javno dostupne potencijalnim korisnicima, te cjelokupnoj javnosti, u direktnoj je suprotnosti sa principom informisanja korisnika o svim podacima koji su značajni za utvrđivanje njihovih socijalnih potreba i ostvarivanje prava, kao i o tome kako te potrebe mogu biti zadovoljene. Izjašnjenje predstavnika Doma starih u Podgorici da bi objavljivanje cjenovnika moglo izazvati konfuziju, prema mišljenju zaštitnika, neprihvatljivo je. Takođe, činjenica da nijedan dom starih, osnovan kao javna ustanova, nema istaknutu cijenu usluge koju pruža, nije u skladu sa principom transparentnosti”, piše u mišljenju ombudsmana.

 

 

Slične novosti

URA: Spajićevi i Mandićevi poslanici odbili da isprave nepravdu prema srazmjernim penzionerima i povećaju dječije dodatke
Novosti, Penzije, Treće doba
shares320 views

URA: Spajićevi i Mandićevi poslanici odbili da isprave nepravdu prema srazmjernim penzionerima i povećaju dječije dodatke

Ana Ana - apr 19, 2024

Spajićeva i Mandićeva parlamentarna većina odbila je juče da se na dnevnom redu V sjednice proljećnjeg zasijedanja Skupštine Crne Gore uvrste predlozi poslaničkog…

Danas počinje isplata martovskih penzija
Novosti, Penzije, Treće doba
shares626 views

Danas počinje isplata martovskih penzija

Ana Ana - apr 19, 2024

Iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore saopšteneno je da danas počinje isplata martovskih penzija. Prosječna penzija (bez obračunate razlike) za mart…

URA traži dopunu dnevnog reda Skupštine za povećanje srazmjernih penzija i dječijih dodataka
Novosti, Penzije, Treće doba
shares222 views

URA traži dopunu dnevnog reda Skupštine za povećanje srazmjernih penzija i dječijih dodataka

Ana Ana - apr 17, 2024

Poslanički klub Građanskog pokreta URA traži dopunu dnevnog reda V sjednice proljećnjeg zasijedanja Skupštine Crne Gore sa predloženim izmjenama i dopunama Zakona o…

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.

Preporučeni članci