Javni poziv za uključivanje u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
Novosti, Propisi
1 shares605 views

Javni poziv za uključivanje u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Jasna Pejović - apr 03, 2018

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo rada i…

Strategija razvoja sistema socijalne zastite starijih za period od 2018. do 2022. godine
Propisi
2 shares363 views

Strategija razvoja sistema socijalne zastite starijih za period od 2018. do 2022. godine

Jasna Pejović - apr 03, 2018

Na ovom linku možete pročitatti Strategiju razvoja sistema socijalne zastite starijih za period od 2018. do 2022. godine koju je sačinilo Ministarstvo rada i…

Ugovori o doživotnom izdržavanju u Crnoj Gori: Evo šta podrazumijevaju i kako se sklapaju
Novosti, Propisi, Treće doba
5 shares1155 views

Ugovori o doživotnom izdržavanju u Crnoj Gori: Evo šta podrazumijevaju i kako se sklapaju

Jasna Pejović - apr 03, 2018

Ugovor o doživotnom izdržavanju je poslednjih par godina jedan od najčešćih ugovora o naslijedjivanju i u  Crnoj Gori. Bojne kontroveze pratile su ovakve…

Ministarstvo rada i socijalnog staranja: Preispitaće ranije penzionisanje
Novosti, Penzije, Propisi
1 shares331 views

Ministarstvo rada i socijalnog staranja: Preispitaće ranije penzionisanje

Jasna Pejović - apr 01, 2018

Izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), koje su Programom rada Vlade planirane za četvrti kvartal, odnosiće se na preispitivanje…

Pravo na naknadu pogrebnih troškova
Propisi
5 shares477 views

Pravo na naknadu pogrebnih troškova

Jasna Pejović - feb 03, 2018

U slučaju smrti korisnika penzije, licu koje izmiri troškove sahrane pripada naknada pogrebnih troškova. Naknada pogrebnih troškova pripada u visini tri prosječne penzije…

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – prijevremena penzija
Propisi
4 shares551 views

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – prijevremena penzija

Jasna Pejović - feb 03, 2018

Osiguranik stiče pravo na prijevremenu starosnu penziju kad navrši 62 godine života i najmanje 15 godina penzijskog staža. Prijevremena starosna penzija primjenjuje se…

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – porodična penzija
Propisi
3 shares525 views

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – porodična penzija

Jasna Pejović - feb 03, 2018

Pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice : 1) umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili najmanje deset…

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – invalidska penzija
Propisi
2 shares959 views

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – invalidska penzija

Jasna Pejović - feb 03, 2018

Invalidnost postoji kad kod osiguranika zbog promjena u zdravstvenom stanju, koje se ne mogu otkloniti liječenjem ili medicinskom rehabilitacijom, nastane potpuni gubitak radne…

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – starosna penzija
Propisi
3 shares535 views

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – starosna penzija

Jasna Pejović - feb 03, 2018

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su: Za slučaj starosti: pravo na starosnu penziju i pravo na prijevremenu starosnu penziju. Za slučaj invalidnosti…