Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – starosna penzija

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su:
Za slučaj starosti: pravo na starosnu penziju i pravo na prijevremenu starosnu penziju.
Za slučaj invalidnosti pravo na invalidsku penziju.
Za slučaj smrti : pravo na porodičnu penziju i pravo na naknadu pogrebnih troškova.
Za slučaj tjelesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje.

Starosna penzija 

Pravo na starosnu penziju mogu ostvariti osiguranici u 2017.godini:
Muškarac: 
• 67 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža.
• 40 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.
• 30 godina staža osiguranja, od čega najmanje 20 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se u rudnicima staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.
• 62 godine života i najmanje 15 godina penzijskog staža, za sticanje prava na prijevremenu penziju.
• 20 godina staža osiguranja, za roditelja ili staratelja koji vrši starateljstvo nad djetetom sa teškim smetnjama u razvoju, bez obzira na godine života djeteta, koje je korisnik lične invalidnine. Ovo pravo može koristiti jedan roditelj ili staratelj, a ne odnosi se na staratelja koga po službenoj dužnosti imenuje organ starateljstva.

Prema prelaznim i završnim odredbama Zakona o PIO, pravo na starosnu penziju se u 2017. godini može ostvariti i na osnovu sljedećih odredbi:
Za muškarce:

– 65 godina i osam mjeseca života i najmanje 15 godina penzijskog staža.
Za žene:

– 61 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža
– 56 godina života i 36 godina staža osiguranja

Visina penzije, u 2017. godini se izračunava na osnovu ličnog koeficijenta za uzastopnih 38 godina staža.
Godina u kojoj se ostvaruje pravo, ne uzima se za izračun ličnog koeficijenta.

1) PENZIJSKI STAŽ, STAŽ OSIGURANJA I POSEBAN STAŽ
Da bi osiguranik ostvario pravo na starosnu penziju potrebno je da ispunjava uslove u pogledu navršenih:
– godina života i
– penzijskog staža, odnosno staža osiguranja.
Radi objašnjenja uslova koje osiguranik treba da ispuni da bi stekao pravo na starosnu penziju, neophodno je prethodno pojasniti termine penzijskog staža i staža osiguranja. Penzijski staž je širi pojam od staža osiguranja.
Penzijski staž obuhvata:
Staž osiguranja – pod kojim se podrazumijeva vrijeme provedeno na radu poslije navršene petnaeste godine života, po osnovu koga je osiguranik bio osiguran na penzijsko i invalidsko osiguranje, za koje je uplaćen doprinos za ovo osiguranje;
Poseban staž – pod kojim se podrazumijeva vrijeme provedeno van rada, za koje nije uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, a koje se iz društveno opravdanih razloga, priznaje u penzijski staž za sticanje i određivanje visine prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Tako se osiguraniku – ženi za djecu koju je rodila, u poseban staž uračunava šest mjeseci po djetetu. (Ratište)
2) USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU
• 67 godina života i najmanje 15 godina penzijskog staža.
• 40 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.
• 30 godina staža osiguranja, od čega najmanje 20 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se u rudnicima staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.
• 62 godine života i najmanje 15 godina penzijskog staža, za sticanje prava na prijevremenu penziju.
• 20 godina staža osiguranja, za roditelja ili staratelja koji vrši starateljstvo nad djetetom sa teškim smetnjama u razvoju, bez obzira na godine života djeteta, koje je korisnik lične invalidnine. Ovo pravo može koristiti jedan roditelj ili staratelj, a ne odnosi se na staratelja koga po službenoj dužnosti imenuje organ starateljstva“
2A) USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU
Snižavanje starosne granice za sticanje prava na starosnu penziju po osnovu staža osiguranja sa uvećanim trajanjem POGLEDAJ TABELU

Osiguraniku kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju iz tabele snižava se zavisno od stepena uvećanja staža.
3) USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU U PRELAZNOM PERIODU
U prelaznom periodu do 31. decembra 2024. (za muškarca), odnosno do 31. decembra 2040. godine (za ženu) propisani su i povoljniji uslovi za sticanje prava na starosnu penziju koji su navedeni u tabeli

Tabela – Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u prelaznom periodu
Pogledajte tabelu – Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u prelaznom periodu
Prema propisima koji su se primjenjivali do 5. januara 2011. godine osiguranik žena mogla je da ostvari pravo na starosnu penziju i kad navrši 35 godina staža osiguranja uz navršene određene godine života. Kako od 6. januara 2011. godine žena stiče pravo na starosnu penziju sa navršenih 40 godina staža osiguranja, bez obzira na navršene godine života, propisan je prelazni period u kom ona može da ostvari pravo na starosnu penziju ako ispunjava uslove iz tabele

Tabela – Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju za ženu, u prelaznom periodu
Pogledajte tabelu – Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju za ženu, u prelaznom periodu
4) ODREĐIVANJE VISINE STAROSNE PENZIJE
Starosna penzija (P) izračunava se tako što se lični bodovi osiguranika (LB) pomnože sa vrijednošću penzije za jedan lični bod na dan ostvarivanja prava (VPLB), što se izražava formulom:
P = LB x VPLB
Lični bodovi (LB) utvrđuju se množenjem ličnog koeficijenta osiguranika (LK) i njegovog penzijskog staža (PS), što se izražava formulom:
LB = LK x PS
Lični koeficijent osiguranika utvrđuje se tako što se zbir godišnjih ličnih koeficijenata podijeli sa razdobljem za koje su obračunati.
Godišnji lični koeficijent predstavlja odnos između osiguranikove zarade, odnosno osnovice osiguranja u određenoj kalendarskoj godini prema prosječnoj godišnjoj zaradi u Crnoj Gori za tu kalendarsku godinu
Počev od 2019. godine, kada ističe prelazni period postupnog produženja obračunskog perioda iz koga se uzimaju zarade, odnosno osnovice osiguranja za određivanje visine penzije, lični koeficijent će se računati na osnovu godišnjih ličnih koeficijenata (odnosno zarada i osnovica osiguranja) koje je osiguranik ostvario tokom cijelog perioda osiguranja. U prelaznom periodu (od 2004. do 2018. godine) lični koeficijent se računa na osnovu godišnjih ličnih koeficijenata koje je osiguranik ostvario: u 2004. godini u najpovoljnijih uzastopnih 12 godina, a svake sljedeće kalendarske godine se još po dvije godine uključuju u obračun. Tako se u 2011. godini lični koeficijent računa na osnovu godišnjih ličnih koeficijenata koje je osiguranik ostvario u najpovoljnijih uzastopnih 26 godina.
Za period u kome su zarade, odnosno osnovice osiguranja iskazivane i u matičnoj evidenciji Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore utvrđene u neto iznosima (od 1. januara 1970. godine do 31. decembra 2003. godine), prilikom izračuna godišnjeg ličnog koeficijenta one se dijele sa prosječnom godišnjom neto-zaradom u Crnoj Gori, a za period u kome su u matičnoj evidenciji utvrđene u bruto iznosu (od 1. januara 2004. godine i ubuduće), dijele se sa prosječnom bruto-zaradom u Crnoj Gori. Za utvrđivanje godišnjeg ličnog koeficijenta ne uzimaju se zarade, odnosno osnovice osiguranja iz 1992. i 1993. godine.
Vrijednost penzije za jedan lični bod (VPLB) je utvrđeni iznos penzije za jedan lični bod koji se usklađuje nakon isteka svake kalendarske godine.
Za izračun visine penzije se uzima cjelokupan penzijski staž osiguranika, bez limitiranja u pogledu njegove dužine.
Osiguraniku – ženi koja ima manje od 40 godina penzijskog staža, prilikom određivanja visine penzije, staž osiguranja navršen do 31. decembra 2003. godine, uvećava za 15%, s tim što ukupan penzijski staž ne može preći 40 godina.
Osiguraniku koji sa tzv. “punim stažom osiguranja” od 40 godina prvi put ostvaruje pravo na starosnu penziju, kod utvrđivanja broja ličnih bodova, odnosno određivanja visine penzije, staž osiguranja preko 40 godina uvećava se za 40%.

5) POKRETANJE POSTUPKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU

Postupak za ostvarivanje prava na starosnu penziju pokreće se na zahtjev osiguranika.

Pravo na starosnu penziju ostvaruje se poslije prestanka osiguranja (zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne ili poljoprivredne djelatnosti), s tim što se zahtjev za ostvarivanje prava može podnijeti i prije prestanka osiguranja, uz pružanje odgovarajućih dokaza o izvjesnosti njegovog prestanka.

Zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju podnosi se područnom odjeljenju Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore na čijem području je osiguranik bio posljednji put osiguran.

6) DOKUMENTACIJA
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju podnosi se sljedeća dokumentacija:

-Radnu knjižicu(zaključenu),
-Rješenje o prestanku radnog odnosa
-M-4 obrazac za tekuću godinu
-Broj tekućeg računa banke
-Staž u bivšoj Jugoslovenskoj Republici (ukoliko ima)

Zahtjev za starosnu penziju možete preuzeti OVDJE

Izvor: Fond PIO CG

Slične novosti

Ako ste pred penzijom, ovo je 9 egzotičnih mjesta za penzionisanje: “GoBankingRates”: Kolorado vodi, slijede ga ovi gradovi
Hobi 55+, Novosti, Penzije
shares395 views

Ako ste pred penzijom, ovo je 9 egzotičnih mjesta za penzionisanje: “GoBankingRates”: Kolorado vodi, slijede ga ovi gradovi

Ana Ana - maj 18, 2024

Dosta ljudi privlače mjesta poput Floride zbog svog penzionisanja, tražeći toplije vrijeme i opušteniji način života. Za one koji više naginju životu na…

ZENOVIĆ: Obezbijedićemo penzionerima niz povlastica, kao one za trgovine, parking i ostale servise
Novosti, Penzije, Treće doba
shares252 views

ZENOVIĆ: Obezbijedićemo penzionerima niz povlastica, kao one za trgovine, parking i ostale servise

Ana Ana - maj 17, 2024

Veličina jednog društva ogleda se u odnosu prema ranjivim kategorijama stanovništva, poručio je Predrag Zenović, nosilac liste “Evropa sad – Budva ima šansu”.…

Kreće isplata aprilskih penzija
Novosti, Penzije, Treće doba
shares623 views

Kreće isplata aprilskih penzija

Ana Ana - maj 17, 2024

Isplata penzija za april počeće danas, saopšteno je iz Fonda PIO. Kako su oni istakli, prosječna penzija za april iznosi 488,48 eura, a…

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.

Preporučeni članci