Tag: putovanje

Starijoj populaciji more najslađe u septembru
Treće doba
shares0 views

Starijoj populaciji more najslađe u septembru

- aug 28, 2019

Početak školske godine označava i drastičnu promenu strukture turista na moru. Umesto porodica s decom, primat polako preuzimaju stariji građani, a u poslednje…

Uticaj putovanja na zdravlje starijih putnika
Hobi 55+
shares0 views

Uticaj putovanja na zdravlje starijih putnika

- feb 20, 2019

Živimo duže i, sledstveno tome, putujemo i kada već zagazimo u godine koje su nekada smatrane dubokom starošću. Međutim, iako je sada mnogo…