Rastući broj starijih osoba u EU (od 4,1 odsto u 2006. do 5,4 odsto u 2016) govori da je u 2016. u EU zapravo svaki dvadeseti stanovnik stariji od 80 godina. Među njima su dvije trećine žene, koje su većina što na nivou EU, to i posmatrajući po zemljama članicama.

Udio starijih osoba pretenduje da bude i veći, navodi se na sajtu Eurostat, u južnim zemljama članicama EU koje bilježe najveći procenat starijih prema ovim podacima. To su Italija sa 6,7 odsto starijih od 80 godina, Grčka sa 6,5 odsto, Španija sa šest odsto i Portugal sa 5,9 odsto. Sledi Njemačka sa 5,8 odsto starijih u odnosu na cijelu populaciju.

S druge strane, Irska, Slovačka i Kipar bilježe najmanji procenat starijih stanovnika u svojoj populaciji, koji iznose po nešto više od tri odsto.

Poredeći sa podacima od prije deset godina, udio stanovništva starijeg od 80 godina porastao je u svim zemljama EU izuzev u Švedskoj. Najveći porast registrovan je u Grčkoj – sa 4,1 odsto na 6,5 odsto, potom u Litvaniji, Portugaliji, Estoniji, Letoniji i Sloveniji, pa Španiji, Hrvatskoj, Rumuniji i Italiji.

penzioneri.me/danas.rs