Kuševija o Zakonu o izvršenju Odluke Ustavnog suda: Pravo na mjesečnu naknadu za korisnice kojima je njihovom voljom prestao radni odnos na određeno vrijeme

Danas, 23. jula 2018. godine, u sali Ministarstva rada i socijalnog staranja, Goran Kuševija, v.d. direktora Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu održao je sastanak sa direktorima centara za socijlani rad.

Kuševija je infomisao direktore da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda U-I br. 6/16 u skupštinskoj proceduri i da u skladu sa Prijedlogom pravo na mjesečnu naknadu mogu ostvariti korisnice kojima su radi korišćenja prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece njihovom voljom prestao radni odnos na određeno vrijeme, kao i da će to pravo moći da ostvare retroaktivno.

Novina u Zakonu je i osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za korisnice, kao i to da će centri doprinose obračunati i uplati u skladu sa zakonom, za korisnice kojima su do sada uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, a na isti način će se obračunavati i uplatiti za korisnice koje su nastavile da koriste pravo na mjesečnu naknadu. Prijedlogom je uspostavljen inspekcijski nadzor i primijena kaznene politike za prekršaj za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu i korisnicu.

Direktori centara su obaviješteni da je za utorak, 31. 07. 2018. godine planiran sastanak u Specijalnoj bolnici za psihijatriju „Dobrota“ u Kotoru kojem će prisustvovati predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i socijalnog staranja i direktori centara za socijalni rad na kojem će se razgovarati o mogućnosti izmještanja korisnika iz te ustanove te da je potrebno ažurirati informacije o korisnicima.

Takođe, na sastanku je razgovarano o obavezi koju Ministarstvo ima u skladu sa preporukom Komiteta za prava osoba sa invaliditetom da se usvoji princip odlučivanja uz podršku umjesto zamjenskog odlučivanja, te da u tom kontekstu treba inicirati postupke za vraćanje poslovne sposobnosti licima kojima je oduzeta, a koja su smještena u ustanovama socijalne zaštite.

Kuševija je istakao da Ministarstvo rada i socijlanog stranja i Zavod za socijalnu dječju zaštitu u saradnji sa UNICEF-om rade Analizu rada centara za socijlani rad i da će predmetnom anlizom identifikovati nedostaciu sistema i dati preporuke za unaprijeđenje kvaliteta rada.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

penzioneri.me/minradiss.gov.me

Slične novosti

Gradsku Senior karticu građani mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za socijalno staranje
Novosti, Penzionerski popusti
6 shares354 views

Gradsku Senior karticu građani mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za socijalno staranje

Redakcija - feb 02, 2024

Senior kartica je socijalni servis koji ima za cilj da poboljša kvalitet života naših najstarijih sugrađana. Uzimajući u obzir činjenicu da u Glavnom…

Ukidanje doprinosa za penzije urušilo bi državnu kasu
Novosti, Penzije, Treće doba
3 shares219 views

Ukidanje doprinosa za penzije urušilo bi državnu kasu

Redakcija - jan 31, 2024

Iako konkretni planovi za ukidanje penzijskih doprinosa (program Evropa sad 2), još nijesu objelodanjeni, jasno je da bi se radilo o tektonskom udaru…

“Neće biti usklađivanja penzija”
Novosti, Penzije, Pitanja
5 shares381 views

“Neće biti usklađivanja penzija”

Redakcija - jan 21, 2024

Predsjednik Upravnog odbora NVO Udruženje penzionera Crne Gore, prof. dr Anđelko Lojpur upozorava da je malo vjerovatno očekivati iole značajniji porast penzija. Imajući…

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.

Preporučeni članci