Bez odluke suda građanima se ne smije isključivati struja

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, distributeri vode, struje i komunalnih usluga neće moći da isključe potrošače sa mreže zbog duga, sve dok se iznos duga osporava u sudskom ili upravnom postupku, a potrošač redovno izmiruje nesporne iznose računa, piše u predlogu koji je Vlada, odnosno resorno Ministarstvo ekonomije juče dostavilo u skupštinsku proceduru.

Ovo se prije svega odnosi na dug za struju, vodu ili komunalne usluge stariji od dvije godine, koji će, nakon usvajanja predloga izmjena i dopuna distributer morati da posebno iskaže na računu. Dakle, ako građani imaju dug koji datira od prije polovine 2017. godine, Elektroprivreda (EPCG) i lokalni vodovod mogu da predaju tužbu Osnovnom sudu i neće moći da ih isključe sa mreže sve dok sud ne donese odluku u sporu.

Takođe, EPCG i vodovodi ne mogu da uslovljavaju potrošače ponovnim priključenjem sve dok sud tako ne kaže. Građani, odnosno potrošači, godinama najviše pritužbi imaju na isključenje sa elektromreže.

U predlogu je precizirano da račun mora da sadrži i iznos neplaćenih a dospjelih potraživanja za prethodne periode, sa posebno iskazanim iznosom potraživanja starijih od dvije godine, kao i, ako je obračunata kamata, iznos i period na koji se ona odnosi. Takođe, trgovac je dužan da na zahtjev potrošača u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva dostavi detaljan izvještaj o neplaćenim dospjelim potraživanjima.

“Ako se iznos računa osporava u sudskom, vansudskom ili upravnom postupku, a potrošač redovno plaća nesporne iznose računa, trgovac ne smije potrošaču ograničiti pružanje usluge ili ga isključiti sa distributivne mreže do okončanja tog postupka. Ako je trgovac ograničio pružanje usluge ili izvršio isključenje sa distributivne da mreže, dužan je da, bez odlaganja, nastavi sa pružanjem usluge potrošaču, odnosno priključi potrošača bez naknade na distributivnu mrežu do okončanja postupka”, piše u dokumentu.

Ističe se da trgovac nema pravo da pružanje, odnosno nastavak pružanja usluge i ponovno priključenje na distributivnu mrežu, uslovljava plaćanjem dugova potrošača starijih od dvije godine.

“Ako potrošač osporava neplaćena dospjela potraživanja, trgovac nema pravo da pokrene postupak prinudne naplate do okončanja sudskog, vansudskog ili upravnog postupka. Zahtjev za plaćanje potraživanja za koje je u postupcima utvrđeno da potrošač nije dužan da plati, nepoštena je poslovna praksa u smislu ovog zakona”, navodi se predlogu zakona.

Izmjenama i dopunama je predviđeno da je trgovac dužan da obezbijedi obavještenje o robi, odnosno uslugama, druge informacije i dokumentaciju koja prati robu, odnosno usluge, bude istovjetno sa originalom i napisano čitko i jasno na maternjem jeziku.

Takođe, ako trgovac nudi dio usluge koju pruža, npr. pola porcije kod ponude hrane, dužan je da istakne cijenu za tu uslugu. Zatim, ako je potrošaču prilikom kupovine proizvoda odobren popust, na računu mora biti iskazana cijena za taj proizvod bez popusta, iznos popustau procentima i iznos za plaćanje.

Kada su u pitanju rokovi za izvršavanje ugovora, trgovac je dužan da izvrši ugovor o kupoprodaji bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana, osim ako drugačije nije ugovoreno.

“U slučaju raskida ugovora, ako trgovac ne može da izvrši ugovor, dužan je da potrošaču vrati plaćeni iznos bez odlaganja, a najkanije u roku od osam dana od dana prijema pisane izjave o raskidu”, piše u predlogu.

Spor pokreće potrošač, kusur od cent obavezan

Kako je navedeno, vansudski spor može da pokrene samo potrošač. Rješavanje spora između potrošača i trgovca vodi tijelo za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova. U oblastima u kojima nijesu osnovana tijela za rješavanje sporova, ovlašćena od strane Ministarstva ekonomije, vansudsko rješavanje sprovodi Odbor za rješavanje potrošačkih sporova pri Privrednoj komori.

Novina je i da će trgovci biti obavezni da svakom kupcu vrate kusur od cent, dva ili više, u suprotnom mogu platiti kaznu.

Trgovacje dužan da uz račun za kupljeni proizvod, potrošaču vrati razliku između iznosa računa i primljenog novca u svim apoenima piše u predlogu.

 

penzioneri.me/cdm.me

Slične novosti

Crveni krst Crne Gore održao obuku za brigu o starijima
Novosti
1 shares157 views

Crveni krst Crne Gore održao obuku za brigu o starijima

Redakcija - mar 27, 2023

Crveni krst Crne Gore je u okviru projekta prekogranične saradnje “Briga o starijima Crna Gora - Albanija - Bosna i Hercegovina" koji se…

Počinje isplata februarskih penzija
Novosti, Penzije, Treće doba
5 shares342 views

Počinje isplata februarskih penzija

Redakcija - mar 18, 2023

Isplata penzija za februar počela je 17. marta, a kako obavještavaju u Fondu penzijskog i invalidskog obrazovanja prosjećna pentija iznosi 374 eura. U…

DAMJANOVIĆ: Penzioneri neće dobiti pomoć uz februarsku penziju, moguća vanredna isplata
Novosti, Penzije, Treće doba
6 shares483 views

DAMJANOVIĆ: Penzioneri neće dobiti pomoć uz februarsku penziju, moguća vanredna isplata

Redakcija - mar 15, 2023

Penzoneri ne mogu očekivati 150 eura pomoći uz ovu penziju, jer će im novac biti uplaćen tek kada Evropska komisija isplati 27 miliona…

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.

Preporučeni članci