KOJI SU USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PORODIČNU PENZIJU?

Članovi porodice koji mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju
Članovi porodice koji, uz ispunjenje zakonskih uslova, mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju su:
– bračni drug i
– djeca (rođena u braku ili van braka, usvojena i pastorčad koje je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao).
Pravo na porodičnu penziju može, uz ispunjenje zakonskih uslova, ostvariti i razvedeni bračni drug, ako mu je pravosnažnom presudom dosuđeno pravo na izdržavanje.
Uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju Da bi član porodice mogao ostvariti pravo na porodičnu penziju, neophodno je da su ispunjeni:
– uslovi koji se odnose na umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava – pšti uslovi i – uslovi koje treba da ispune članovi porodice umrlog osiguranika ili korisnika prava – posebni uslovi.
Uslovi koji se odnose na umrlog osiguranika, odnosno korisnika prava – opšti uslovi Pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice:
– umrlog osiguranika koji je navršio najmanje pet godina staža osiguranja ili najmanje deset godina penzijskog staža ili je ispunio uslove za starosnu ili invalidsku penziju. – umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.
Ukoliko je smrt osiguranika nastala kao posledica povrede na radu ili profesionalne bolesti, članovi porodice stiču pravo na porodičnu penziju, bez obzira na dužinu penzijskog staža.
Uslovi koji se odnose na člana porodice – posebni uslovi
Bračni drug stiče pravo na porodičnu penziju ako je do smrti bračnog druga navršio 52 godine života (za udovca i udovicu), odnosno 51 godinu u 2015. godini (za udovca i udovicu), shodno prelaznom periodu od 2011. do 2016. godine.
– Ako je do smrti bračnog druga ili u roku od jedne godine od dana smrti bračnog druga postao potpuno nesposoban za rad.
– Ako bračni drug obavlja roditeljsku dužnost i u toku trajanja prava na porodičnu penziju navrši potrebne godine života ili postane nesposoban.
– Dijete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 19 godina života. Poslije navršenih 19 godina života dijete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do završetka školovanja, najkasnije do navršenih 24 godine života, ukoliko pohađa fakultet. Izuzetno, ukoliko dijete pohađa fakultet čije je trajanje duže od četiri godine, porodična penzija mu pripada do navršenih 25 godina života.
– Ukoliko se dijete za vrijeme korišćenja porodične penzije zaposli, neće se obustavljati isplata porodične penzije.
– Dijete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalan život i rad.
Porodična penzija se određuje od starosne ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smti, odnosno od penzije koja je korisniku pripadala u času smti, u procentu koji se utvrđuje prema broju članova porodice, koji imaju pravo na tu penziju, i to: za jednog člana 70%, za dva člana 80%, za tri člana 90% i za četiri člana 100%.
– Djeci bez oba roditelja, pored porodične penzije po jednom roditelju, pripada i porodična penzija po drugom roditelju, i to za jedno dijete 20%, za dva djeteta 40%, za tri djeteta 90% i za četvoro i više djece 100%.

 

penzioneri.me/Fond PIO

Slične novosti

Penzije u Njemačkoj: Za 1.200 e treba raditi 40 godina
Novosti, Penzije, Posao 55+
shares450 views

Penzije u Njemačkoj: Za 1.200 e treba raditi 40 godina

Ana Ana - jun 18, 2024

Da biste u starosti imali dobru penziju u Njemačkoj potrebno je da tokom radnog vijeka imate dobro plaćenu satnicu, a visina penzije zavisi…

STEKAO STAROSNI USLOV ZA PENZIJU PA UMRO NA ULICI: Rješenje nije dobio, da li će njegova porodica primati novac?
Novosti, Penzije, Treće doba
shares356 views

STEKAO STAROSNI USLOV ZA PENZIJU PA UMRO NA ULICI: Rješenje nije dobio, da li će njegova porodica primati novac?

Ana Ana - jun 17, 2024

Kada je pre mesec dana baš vraćajući se iz penzijskog fonda, gde je podnio zahtev za penzionisanje, jer je stekao uslov za punu…

Penzioneri u susjednoj zemlji imaju razlog za slavlje: Stiže im jednokratna pomoć, a obećane im i pogodnosti
Novosti, Penzije, Treće doba
shares198 views

Penzioneri u susjednoj zemlji imaju razlog za slavlje: Stiže im jednokratna pomoć, a obećane im i pogodnosti

Ana Ana - jun 15, 2024

PIO fond jе jučе objavio važnе informacijе za jеdnu grupu starijih građana, a tiču sе jеdnokratnе pomoći. Srеdstva za isplatu jеdnokratnе pomoći pеnzionеrima…

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.

Preporučeni članci