Najniža penzija u Crnoj Gori 125, a najviša 1.141 eura

Učešće novca iz opštih prihoda državnog budžeta kojima su finansirani izdaci po osnovu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja tokom prošle godine smanjeno je u poređenju sa 2016. godinom, za 5,72 odsto, kazao je u razgovoru za “Vijesti”, direktor Fonda PIO Dušan Perović.

Za potrebe Fonda PIO i isplate penzija prošle godine su bila potrebna 403 miliona, od čega je 301 milion obezbijeđen od uplata doprinosa za penzijsko osiguranje, a iz drugih prihoda državne kase dodato je još 102,15 miliona eura. U 2016. godini nedostajući iznos novca bio je 108,34 miliona eura ili skoro 6,2 miliona eura više.

Perović je objasnio da je deficit Fonda PIO za godinu smanjen i prema posljednjim podacima iznosi 25,1 odsto.

Koliko je novca u 2017. bilo potrebno da Vlada dotira Fondu PIO radi isplate penzija i naknada korisnicima prava?
Fond PIO je, shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, budžetski korisnik, koji je uključen u sistem trezora i posluje na principima trezorskog poslovanja.

Fond se dominantno finansira iz izvornih, odnosno namjenskih prihoda koje čine prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i ostali izvorni prihodi, dok se novac koji nedostaje obezbjeđuju iz opštih prihoda budžeta.

Prema preliminarnim podacima, za 2017. godinu iz opštih prihoda državnog budžeta izdvojeno je 102,15 miliona eura ili 25,10 odsto, koliko iznosi deficit Fonda PIO.

Kako gledate na ideju da se kao u susjednoj BiH propiše odnos najviše i najmanje penzije jedna prema pet. Da li je tako nešto u našim uslovima moguće?
Zakonom o PIO uređeno je obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, pa je, između ostalog, definisan način obračuna visine penzije. Pravo na penziju je stečeno pravo i njena visina se utvrđuje pojedinačno za svakog podnosioca zahtjeva.

Politika u oblasti penzijskog sistema, kao i predlaganje eventualno novih zakonskih rješenja, a na osnovu pažljivo sprovedenih sveobuhvatnih analiza u ovoj oblasti, u nadležnosti je resornog Ministarstva rada i socijalnog staranja, u kojima Fond PIO aktivno učestvuje i daje svoj doprinos.

Nadležnost Fonda PIO je sprovođenje, odnosno dosljedna primjena zakonskih rješenja u ovoj oblasti.

Koliko sada iznosi najveća, a koliko najmanja penzija u Crnoj Gori?
Najviši iznos penzije, shodno Zakonu o PIO, definisan je limitiranom vrijednosti ličnog koeficijenta osiguranika, koji ne može biti veći od četiri.

Ovo znači da bi, na primjer, osiguranik koji ima limititiran koeficijent četiri i 40 godina penzijskog staža, nakon usklađivanja penzija u skladu sa propisanom metodologijom od 1. januara ove godine, primio penziju u iznosu od 1.141,46 eura.

Zakonom nije ograničena dužina penzijskog staža koji utiče na visinu penzije, tako da se prilikom izračuna uzima i penzijski staž duži od 40 godina i po tom osnovu ovaj iznos može da bude i veći.

Iznos najniže penzije definisan je zakonom tako da najniža vrijednost ličnog koeficijenta može iznositi najmanje 0,5. Najniža penzija u Crnoj Gori, nakon usklađivanja penzija od 1. januara ove godine iznosi 125,63 eura.

Za štetu od zemljotresa Fond izdvojio 35 hiljada eura

Povodom zemljotresa koji je nedavno počinio znatnu materijalnu štetu na objektima koja koriste opštinska udruženja i stambenim objektima koje koriste penzioneri u opštinama Plav, Gusinje, Andrijevica i Berane, Upravni odbor Fonda PIO je krajem januara odlučio da se izdvoji 35 hiljada eura.

“Novac će se realizovati preko Saveza udruženja penzionera, koji će koordinirati cjelokupnu aktivnost sa opštinskim udruženjima i relevantnim državnim organima, zaduženim za procjenu štete, a raspored novca po opštinama će se izvršti shodno izvještajima o nastalim štetama”, saopšteno je iz Fonda.

Penzoneri.me/Vijesti

Slične novosti

U penziju se više neće ići sa 65 nego sa 75 godina života
Novosti, Penzije, Treće doba
shares500 views

U penziju se više neće ići sa 65 nego sa 75 godina života

Ana Ana - apr 11, 2024

Tradicionalno se u penziju odlazilo sa navršenih 65 godina, ali sada se sve više ljudi suočava sa idejom da je napuštanje radnog mjesta…

PES predložio izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
Novosti, Penzije, Treće doba
shares398 views

PES predložio izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Ana Ana - apr 11, 2024

Predložene izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) još su jedan pokušaj neviđene normativno pravne gimnastike u cilju produžetka mandata pojedinim sudijama…

PLJEVLJA: Domu starih doniran sto za stoni tenis
Hobi 55+, Novosti, Treće doba
shares350 views

PLJEVLJA: Domu starih doniran sto za stoni tenis

Ana Ana - apr 10, 2024

Sekretarka za sport i mlade Opštine „Pljevlja“ Milica Sekulić sa svojim saradnicima posjetila je Dom starih „Pljevlja“ i donirala sto za stoni tenis…

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.

Preporučeni članci